Society of Israeli Aquaculture and Marine Biotechnology (SIAMB)
(Registered Non Profit Organization - RNPO)

News and Eventsהעמותה הישראלית לחקלאות מים וביוטכנולוגיה ימית (ע"ר) והמרכז הלאומי לחקלאות ימית מרכינים ראש בצער על מותו ללא עת של פרופ' שרגא סגל, המשנה לרקטור של אוניברסיטת בן-גוריון שבנגב.Ben-Gurion University

 

Prof. Shraga Segal

פרופ' שרגא סגל היה מראשוני האוניברסיטה וממקימי הפקולטה למדעי הבריאות.
הוא הקים את המחלקה למיקרוביולוגיה ולאימונולוגיה וכיהן בעבר כדיקן הפקולטה למדעי הבריאות.
פרופ' סגל היה ממובילי המחקר האימונולוגי בישראל ופעל במסגרת תפקידיו המגוונים לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל.

עמיתיו וידידיו באוניברסיטה אבלים על חסרונו של מדען מחונן וחבר יקר, אדם שניחן ברגישות יתרה ובהומור שופע.

ליבנו עם מזל, דורית, רוני, אריק וכל בני המשפחה.

מגמה חדשה - תכנית לימודים לתואר ראשון במדעי החיים - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית

הלימודים במגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית יתקיימו  בשנתיים הראשונות במחלקה למדעי החיים,  ובשנה השלישית בקמפוס באילת. התכנית הינה  בשיתוף פעולה עם המכון הלאומי לחקלאות ימית באילת.  בתוכנית הלימודים יושם דגש על הקניית ידע בתחומים האקדמיים הקשורים במדעי החיים וכן בביוטכנולוגיה ואקולוגיה ימית, מדעי הים וחקלאות ימית.

התואר שיוענק: B.Sc   במדעי החיים מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בגיליון הציונים יצוין שם המגמה: ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

תוכנית לימודים מפורטת תפורסם בשנתון הפקולטה לשנת הלימודים תשס"ה

 


Home